Orientační EXTREME TRAIL- Dobrkovská lhotka 17.-18.9.2022

Chcete si vyzkoušet souhru s vaším koněm v opravdovém terénu v závodu na čas? Zveme vás na již 5. orientační Extreme trail v Dobrkovské Lhotce. Modří už vědí a věříme, že se těší. Pro ty, co nevědí, trať vede překrásnou krajinou Slepičích hor náležících do přírodního parku Soběnovská vrchovina. Nejedná se o klasický orieťák s mapou a buzolou, nemusíte se tedy bát, že tu budete bloudit někde po kopcích. Trasa bude značena barevnými značkami, nicméně ve složitém terénu, který neznáte a pojedete na koni na čas, tedy nejspíše ne krokem:) Takže smysl pro orientaci jistě potřebný bude. Rychlost a způsob překonání trasy si může každý upravit dle schopností svých a svého koně.

Sobotní trasa: Je určena pro jezdce starší 15-ti let, kteří svého koně zvládají v terénu a troufnou si s ním jít do rychlosti

Nedělní trasa: Je určena pro milovníky koní a terénu mladší 15-ti let, dále pro nezkušené jezdce a koně

 

Trasa sobota: je náročnější, dlouhá cca 10 km s převýšením 270m.

Jedná se o středně těžký terén – potoky, stoky, kameny, strmé svahy.  Tyto trasy nejsou vhodné pro začátečníky a děti. V cíli bude u každého koně provedena kontrola zdravotního stavu. Kůň zraněný, dále kůň vykazující známky vyčerpání, bude ze soutěže vyloučen.

Doporučená ochrana nohou koně. Je nutné mít koně v kondici.

 

Trasa neděle: je určena pro děti do 15-ti let, dále pro nezkušené jezdce a koně. Trasa 2Km vede v Dobrovském údolí po obvodu areálu stáje Beran. Start je možný též s vodičem.

Tratě budou vyznačeny barevnými značkami.

Start a cíl v jednom místě – jízdárna stáje Beran.

Tratě jsou bezpečné, není nutné okování, ale je třeba mít svého koně plně pod kontrolou a v dobré kondici.

 

Datum konání:

sobota 17.9. 2022 soutěžící 15+,

neděle 18.9. 2022 děti do 15let, nezkušení koně a jezdci

 

Místo: Stáj Beran, Dobrkovská Lhotka 32, 37401 Trhové Sviny

 

Ředitel závodů: Beranová Šárka, tel. 724329332

 

Prezentace: sobota 8:30 hod, neděle 8:30hod

Informační schůzka: 9:00 hod

Start: 10:00 hod

 

Přihlášky:  sarkaberanova@email.cz

 

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 15.9. 2022, 22:00hod

 

Startovné: splatné na místě, nečleni Extreme Trail Czechia 500,0 Kč, členi ET Czechia 400,0Kč. Děti nečleni 400,0 Kč, členi 300,0 Kč

 

Veterinární služba: MVDr. Tereza Barsonyová

 

Příjezd koní: do 8:30 hod. Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním a vyšetřením dle aktuálního nařízení SVÚ ČR. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně pořadateli, následně bude provedena vizuální kontrola zdravotního stavu a kondice každého koně.

 

Ustájení: v den závodu možnost oplůtku na místě-rezervace v přihlášce, 100Kč kůň/den. Možný příkrm senem. Kbelíky na vodu si prosím přivezte vlastní.

 

Ubytování: apartmán 6 lůžek u Beranů tel. 724329332

 

Občerstvení: zajištěno na místě, (oběd je pro soutěžící v ceně startovného)

 

Bezpečnost: Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. Doporučujeme bezpečnostní přilbu, chránič páteře nebo bezpečnostní vestu, chrániče na nohy koně.

 

Odpovědnost: Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě. Pokud jezdec způsobí svému koni ujmu vyčerpání na hranici týrání, bude proti tomuto podán návrh na šetření KVS ve znění zákona 501/2020sb.

Soutěžící se účastní na vlastní zodpovědnost. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů. Během závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh závodů.