Orientační Extreme trail 2.-3.10.2021

Orientační Extreme Trail, 2.10. – 3.10. 2021, Stáj Beran, Dobrkovská Lhotka

 Chcete si vyzkoušet souhru s vaším koněm v reálných podmínkách? Zveme vás na závod v členitém terénu Slepičích hor náležící do přírodního parku Soběnovské vrchoviny.  Tentokrát jsme pro vás připravili 3 trasy o různé obtížnosti:

I.trasa: přes vrchol Besednické hory je dlouhá cca 7km s převýšením 250m.

II.trasa: přes dva vrcholy Slepičích hor-Besednickou horu a Kohout o délce 12,5Km s převýšením 450m.

Jedná se o středně těžký terén – potok, stoky, kameny, strmé svahy.  Tyto trasy nejsou vhodné pro začátečníky a děti. V cíli bude u každého koně provedena kontrola zdravotního stavu. Kůň zraněný, dále kůň vykazující známky vyčerpání, bude ze soutěže vyloučen.

  III.trasa: je určena pro děti do 15-ti let. Trasa 2Km vede v Dobrovském údolí po obvodu areálu stáje Beran. Start je možný též s vodičem. Abyste se neztratili, bude trať vyznačena barevnými značkami.  Start a cíl v jednom místě – jízdárna stáje Beran.

Tratě jsou bezpečné, není nutné okování, ale je třeba mít svého koně plně pod kontrolou a v dobré kondici.

 

Datum konání: sobota 2.10. 2021- soutěžící 15+, neděle 3.10.2021 děti do 15let.

Místo: Stáj Beran, Dobrkovská Lhotka 32, 37401 Trhové Sviny

Ředitel závodů: Beranová Šárka, tel. 724329332

 

Prezentace: sobota 8:30 hod, neděle 8:30hod

Informační schůzka: 9:00 hod

Start: 10:00 hod

 

Přihlášky:  sarkaberanova@email.cz

 

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 30.9.2021, 22:00hod

 

Startovné: 500,00Kč splatné na místě

 

Veterinární služba: MVDr. Tereza Barsonyová

 

Příjezd koní: do 8:30 hod. Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním a vyšetřením dle aktuálního nařízení SVÚ ČR. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně veterinární službě.

 

Ustájení: v den závodu možnost oplůtku na místě – rezervace v přihlášce, 50Kč kůň/den

 

Ubytování: apartmán 6 lůžek  u Beranů tel. 724329332

Občerstvení na místě

Bezpečnost: Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. Doporučujeme bezpečnostní přilbu, chránič páteře nebo bezpečnostní vestu, chrániče na nohy koně.

Odpovědnost: Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě. Pokud jezdec způsobí svému koni ujmu vyčerpání na hranici týrání, bude proti tomuto podán návrh na šetření KVS ve znění zákona 501/2020sb.

Soutěžící se účastní na vlastní zodpovědnost. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů. Během závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh závodů.