Členství v ETCZ


Exterme Trail Czechia (ETCZ) je spolek, který jsme založili v roce 2017, abychom rozvíjeli Extreme Trail (ET) a zároveň seznámili širokou veřejnost s tímto novým jezdeckým sportem, který má kořeny v USA. Pokud vás tento zajímavý sport zaujal a chcete jej podpořit a šířit, neváhejte a staňte se našim členem.

Výhody, které získáte, když se k nám přidáte:

  • podílet se na činnosti ETCZ,
  • podílet se na akcích a aktivitách pořádaných ETCZ,
  • slevy na startovném na soutěžích pořádaných ETCZ,
  • slevy na kurzech a jiných akcích pořádaných ETCZ nebo ve spolupráci s ETCZ,
  • být informován o činnosti a hospodaření ETCZ, případně si tyto informace vyžádat,
  • účastnit se jednání členské schůze ETCZ,
  • spolupracovat na uskutečnění cílů ETCZ,
  • naplňovat cíle a poslání ETCZ, kterými je především provádění a organizování sportovních aktivit v oblasti ET ježdění, výcvik koní, rozšiřování a propagace ET ježdění.

Členem ETCZ se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami spolku, řádně vyplní a podepíše přihlášku se souhlasem se zpracováním osobních údajů pro účely GDPR a zašle na níže uvedený email.

Prezídium ETCZ poté schválí členství, na základě kterého Vám v případě kladného vyjádření bude zaslán informační email s přiděleným evidenčním číslem a výzvou k úhradě příspěvku. Po jejím zaplacení Vám zašleme členskou kartičku (slouží k Vašemu prokázání), a tímto také dojde k naplnění podmínek pro přijetí člena do ETCZ. Zároveň pošleme přihlašovací údaje do sekce ¤ PRO ČLENY ETCZ ¤

Stávající členové mohou prodloužit členství (pro rok 2019), ale i zde je nutné vyplnit přihlášku a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely GDPR. Dostačující je úhrada členského poplatku nejpozději do 15.2.2019.

Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členský příspěvky kdykoliv během roku.

Členské příspěvky pro rok 2019:

Děti: do 18 let: 300 Kč
Dospělí: 500 Kč
Právnické osoby: 1.000 Kč

 

Členství se hradí vždy na jeden kalendářní rok.

Úhrada členského poplatku je od r. 2019 možná pouze bankovním převodem.

Číslo účtu: 115-9884500297/0100

Vyplněnou přihlášku zašlete na info@extremetrail.cz Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu formuláře PDF: