Členství v ETCZ


Exterme Trail Czechia (ETCZ) je nově vzniklý spolek, který jsme založili v roce 2017, abychom rozvíjeli Extreme Trail (ET) a zároveň seznámili širokou veřejnost s tímto novým jezdeckým sportem, který má kořeny v USA. Pokud vás tento zajímavý sport zaujal a chcete jej podpořit a šířit, neváhejte a staňte se členem našeho spolku Extreme Trail Czechia (ETCZ).

Výhody, které získáte, když se k nám přidáte:

  • volit a být volen do orgánů ETCZ od 18 let,
  • podílet se na činnosti ETCZ,
  • podílet se na akcích a aktivitách pořádaných ETCZ,
  • slevy na startovném na soutěžích pořádaných ETCZ,
  • slevy na kurzech a jiných akcích pořádaných ETCZ nebo ve spolupráci s ETCZ,
  • být úplně a přesně informován o činnosti a hospodaření ETCZ, případně si tyto informace vyžádat,
  • uplatňovat přímo nebo prostřednictvím fyzických nebo právnických osob, které jsou členy ETCZ, své návrhy a vyjadřovat stanoviska,
  • účastnit se jednání členské schůze ETCZ,
  • spolupracovat na uskutečnění cílů ETCZ
  • naplňovat cíle a poslání ETCZ, kterými je především provádění a organizování sportovních aktivit v oblasti ET ježdění, výcvik koní, rozšiřování a propagace ET ježdění.

Členství se hradí vždy na jeden kalendářní rok. Pokud prodlužujete členství (pro rok 2018), není nutné opětovně vyplňovat přihlášku, dostačující je úhrada členského poplatku.

Členem se stanete po zaslání vyplněné přihlášky a uhrazením členského poplatku. Více informací ohledně členství a  plateb získáte u hospodářky spolku (viz. kontakty).

Členské poplatky:
Děti: 300 Kč/rok
Dospělí: 500 Kč/rok
Právnické osoby: 1.000 Kč/rok

Vyplněnou přihlášku zašlete na petra@extremetrail.cz. Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu formuláře PDF: