KONTAKTY

Extreme Trail Czechia, z.s.,
Nemanická 2765/16a, 370 10, České Budějovice ( původní adresa: Haklovy dvory 2006, 370 05 České Budějovice 2 )
IČ: 05816777, zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 7228,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., ČÚ: 115-9884500297/0100  IBAN: CZ7401000001159884500297
info@extremetrail.cz