ETCZ a CSWE trénink před závody

ETCZ a CSWE Vás zvou na trénink před závody, který se koná na ranči Úchozí 15.6.
Můžete si vyzkoušet jak extreme trailové překážky v parku tak workingové na jízdárně.
Možnost tréninků samostatně nebo s trenérem.
Začátek v 9 hod.
Ceny jsou jednotné pro ET i WE 600,-/hod individuální trénink s trenérem. 700,- pronájem cvičiště na 1/2 dne. 150,- za každou započatou hodinu na cvičišti při dělené hodině. 300,- za každou započatou hodinu samostatně.

Víc informací naleznete v kalendáři