Členství v ETCZ 2022

 

Extreme Trail Czechia (ETCZ) je spolek, který jsme založili v roce 2017, abychom rozvíjeli Extreme Trail (ET) a zároveň seznámili širokou veřejnost s tímto novým jezdeckým sportem, který má kořeny v USA. Pokud vás tento zajímavý sport zaujal a chcete jej podpořit a šířit, neváhejte a staňte se našim členem.

Výhody, které získáte, když se k nám přidáte:

  • podílet se na činnosti ETCZ,
  • podílet se na akcích a aktivitách pořádaných ETCZ,
  • slevy na startovném na soutěžích pořádaných ETCZ,
  • slevy na kurzech a jiných akcích pořádaných ETCZ nebo ve spolupráci s ETCZ,
  • být informován o činnosti a hospodaření ETCZ, případně si tyto informace vyžádat,
  • účastnit se jednání členské schůze ETCZ,
  • spolupracovat na uskutečnění cílů ETCZ,
  • naplňovat cíle a poslání ETCZ, kterými je především provádění a organizování sportovních aktivit v oblasti ET ježdění, výcvik koní, rozšiřování a propagace ET ježdění.

Členem ETCZ se může stát na základě svobodné vůle každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami spolku, řádně vyplní a podepíše přihlášku se souhlasem se zpracováním osobních údajů pro účely GDPR a zašle na níže uvedený email.

Prezídium ETCZ poté schválí členství, na základě kterého Vám v případě kladného vyjádření bude zaslán informační email s přiděleným evidenčním číslem a výzvou k úhradě příspěvku. Po jejím zaplacení Vám zašleme členskou kartičku (slouží k Vašemu prokázání), a tímto také dojde k naplnění podmínek pro přijetí člena do ETCZ.

Stávající členové mohou prodloužit členství (pro rok 2021), dostačující je úhrada členského poplatku nejpozději do 28. 2 .2022.

Noví členové mohou podat přihlášku a zaplatit členský příspěvky kdykoliv během roku.

Členské příspěvky pro rok 2021:

ROČNÍ POPLATKY
Roční členský poplatek (člen starší 18 let) 500,-
Roční členský poplatek (člen mladší 18 let) 300,-
JEDNORÁZOVÉ POPLATKY
Zápisné nového člena (člen starší 18 let) 100,-
Zápisné nového člena (člen mladší 18 let) 50,-
Zápisné nového parku/právnické osoby 500,-
TERMÍN ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2021 JE DO 28. 2. 2022.  Při platbě po termínu je na platícího nahlíženo jako na nového člena (nutno zaplatit navíc jednorázový poplatek)!! Děkujeme za pochopení.

Členství se hradí vždy na jeden kalendářní rok.

Úhrada členského poplatku je od roku 2019 možná pouze bankovním převodem.

Číslo účtu: 115-9884500297/0100
Variabilní symbol: vaše telefonní číslo

Vyplněnou přihlášku zašlete na  info@extremetrail.cz  Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu formuláře PDF: