Školení pravidel ETCZ 2018

Datum / čas
Termín: 14/04/2018
13:00 - 17:00

Místo konání: Extreme Trail Park Hluzov

Pořadatel:Určeno pro všechny – od zájemců o Extreme Trail, přes soutěžící, rozhodčí, až po instruktory a trenéry. Podrobný výklad pravidel, pojmů, hodnocení překážek. Školení se skládá z teoretické i praktické části s ukázkami jednotlivých situací na překážkách a výkladem. Účastníci absolvují školení bez koní, v praktické části si vyzkouší písemné hodnocení překážek. Absolvent školení pravidel získá zároveň oprávnění účastnit se jako zapisovatel rozhodčího při závodech.

Termíny (vždy 13:00 – 17:00):

14. 4.2018 – Hluzov (teoretická část v místnosti Hasičské zbrojnice, praktická část v ETP Hluzov 16). Školení pravidel a školení stávajících rozhodčích s rozhodcovskou praxí v roce 2017.

21. 4.2018 – Besednice, Ranč Úchozí (teoretická část ve společenské místnosti, praktická část v ETP Úchozí). Školení pravidel, školení stávajících rozhodčích s rozhodcovskou praxí i bez praxe v roce 2017 a školení nových rozhodčích.

Cena školení pravidel:

  • Členové ETCZ dospělí: 300,-Kč
  • Nečlenové dospělí: 500,-Kč
  • Členové ETCZ do 18 let: 200,-Kč
  • Nečlenové ETCZ do 18 let: 400,-Kč

Děti, mládež a junioři do 15 let mohou být zastoupeni rodičem/zákonným zástupcem nebo s jeho spoluúčastí za cenu do 18 let. Pokud je rodič/zákonný zástupce zároveň soutěžící, platí cenu za dospělého a účast dítěte do 15 let je zdarma.

Cena školení pro rozhodčí (rozhodčí musí být členem ETCZ):

  1. Stávající rozhodčí s rozhodcovskou praxí při závodech v roce 2017: 800,- Kč (v ceně: školení pravidel a prodloužení licence na rok 2018)
  2. Stávající rozhodčí bez praxe v roce 2017: 1.300,- Kč (v ceně: školení pravidel, písemná a praktická zkouška)
  3. Noví rozhodčí: 1.500,- Kč (v ceně: školení pravidel, písemná a praktická zkouška, certifikát rozhodčího ETCZ)

Podmínky pro nové rozhodčí: vlastní soutěžní zkušenosti v Extreme Trailu, věk minimálně 21 let. Po získání licence je nový rozhodčí povinen absolvovat alespoň jedny závody jako zapisovatel hlavního rozhodčího, až poté může být zařazen jako oficiální rozhodčí na závodech.

Upozornění: zařazení nových rozhodčích na závody je na zvážení pořadatele závodů a správce pro legislativu. Nový rozhodčí, bez dosavadních zkušeností se soudcováním, nesmí rozhodovat soutěže sám, ani ve dvojici s rozhodčím bez dosavadní praxe.

Platby:

  • Platba za školení pravidel pro soutěžící na místě konání. Přihlášky e-mailem na info@extremetrail.cz s uvedením místa konání.
  • Platba za školení rozhodčích – převodem na účet ETCZ č. ú.: 222411411/0600 před termínem konání, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a „školení rozhodčích“. Případní zájemci o doplnění počtu rozhodčích (noví rozhodčí) kontaktují správce pro legislativu ETCZ Libora Hanečku, e-mail: libor@extremetrail.cz, nejpozději do 31. 3. 2018.