Orientační Extreme trail

Datum / čas
Termín: 08/05/2021
0:00

Místo konání: Dobrkovská Lhota

Pořadatel:Chcete si vyzkoušet souhru s vaším koněm v reálných podmínkách? Zveme vás na závod v členitém terénu Besednické hory. Jedná se o středně těžký terén do kopce z kopce, potokem a mezi kameny o délce cca 6 km. Abyste se neztratili, bude trať vyznačena barevnými značkami. Start a cíl v jednom místě. Závod není vhodný pro začátečníky a malé děti. Trať je bezpečná, není nutné okování, ale je třeba mít svého koně plně pod kontrolou.
Datum konání: 8.5. 2021
Místo: Stáj Beran, Dobrkovská Lhotka 32, 37401 Trhové Sviny
Ředitel závodů: Beranová Šárka, tel. 724329332
Prezentace: 8:00 hod
Informační schůzka 8:30 hod
Start: 9:00 hod
Přihlášky: sarkaberanova@email.cz
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 6.5.2021, 22:00hod
Startovné: 500,00Kč splatné na místě
Veterinární služba: MVDr. Tereza Barsonyová
Příjezd koní: do 8:00 hod. Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním a vyšetřením dle aktuálního nařízení SVÚ ČR. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně veterinární službě.
Ustájení: v den závodu možnost oplůtku na místě
Občerstvení na místě
Bezpečnost: Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. Doporučujeme bezpečnostní přilbu, chránič páteře nebo bezpečnostní vestu, chrániče na nohy koně.
Odpovědnost: Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě. Soutěží se účastní na vlastní zodpovědnost. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů. Během závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh závodů.