2. závody Extreme Trail Czechia 2018

Datum / čas
Termín: 16/06/2018
Celý den

Místo konání: Extreme Trail Park Nová Říše

Pořadatel:PROPOZICE

Závody jsou otevřené pro všechny jezdce a koně bez ohledu na jezdecký styl, k účasti není třeba žádná licence ani členství ETCZ.

Na závodech lze splnit kvalifikační podmínky pro účast na MČR ETCZ 2018 a sbírat body do Šampionátu ETCZ 2018.

Místo konání: Nová Říše

Pořadatel: Veronika Wágnerová

Rozhodčí:  Pavla Cihlová, Kristýna Kempfová

Veterinární služba: MVDr. Jan Šenekl

Zdravotní služba: Pavla Cihlová

Příjezd koní: do 8:00 hod.

Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním, krve na AIE ne starší než 12 měsíců. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně do závodní kanceláře. Všem koním budou zkontrolovány průkazy a kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude vpuštěn do areálu.

Uzávěrka přihlášek (on-line na http://www.koneakce.cz/) do 12.6.2018 do 24:00

Prezentace soutěžících: do 8:00 hod.

Povinná schůzka soutěžících  s rozhodčími:  8:15 hod.

Paterny k vypsaným soutěžím nalezenete na FB Extreme Trail v Nové Říši.

 

PŘEHLED SOUTĚŽÍ A STARTOVNÉ

(Pro členy ETCZ sleva 20 %, s výjimkou Freestylu-JUJU)

 1. Děti (pidi-lidi) – sedlo s vodičem: 150,- Kč
 2. Pony – ruka: 300,- Kč
 3. Mládež – ruka: 200,- Kč
 4. Mládež – sedlo: 200,- Kč
 5. Junioři S/K – ruka: 250,- Kč
 6. Junioři S/K – sedlo: 250,- Kč
 7. Z – ruka: 250,- Kč
 8. Z – sedlo: 250,- Kč
 9. S – ruka: 300,- Kč
 10. S – sedlo: 300,- Kč
 11. T/K – ruka: 400,- Kč
 12. T/K – sedlo: 400,- Kč
 13. Freestyle (JUJU): 200,- Kč
 14. Extreme Race: 350,- Kč

Soutěže označené červenou barvou jsou kvalifikační pro MČR ETCZ 2018 a budou otevřené bez ohledu na počet startujících.

Další poplatky: Jakékoliv změny nebo dohlášení po uzávěrce – poplatek 50,- Kč.

Manuál ke všem soutěžím najdete na https://extremetrail.cz/, soutěže jsou hodnoceny podle Pravidel ETCZ.

Trénink před závody 15.6.2018: Cena 150,- Kč

Oblečení: startující by měl mít úbor odpovídající stylu ježdění

Bezpečnost:

Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. Povinné vybavení pro soutěž juniorů na ruce: rukavice a přilba. Povinné vybavení pro soutěž juniorů ze sedla: přilba a chránič páteře nebo bezpečnostní vesta.

Organizace závodů:

Ve zvláštních případech, vyplývajících z neočekávaných nebo nepředvídaných podmínek, si organizátor vyhrazuje právo po projednání se soutěžícími měnit tento rozpis. Každá taková změna bude bez prodlení sdělena všem soutěžícím. Během závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh závodů. V průběhu soutěží smí do prostor Extreme Trail Parku kromě soutěžící dvojice a rozhodčích vstoupit pouze pořadatelská služba či pořadatelem schválený fotograf.

Odpovědnost:

Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě, soutěží se účastní na vlastní zodpovědnost. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů.

Ubytování, ustájení:

Vlastní: Ubytování ( stan)

Ustájení – vlastní zhotovená ohrádka 50,- Kč

Stany s podsadou 150,- /stan ,  (v jednání)

Nebo ubytování a ustájení v https://www.hospodarskydvur.cz/

Občerstvení : Zajištěno

Parkování: Vyhrazeno

Soutěžící svojí účastí v závodech dávají souhlas ke zveřejnění fotografií či videozáznamů jejich osoby na webových stránkách či  Facebooku pořadatele.

 Těšíme se na Vás

                        Team VW