Orientační extreme trail


  1. Orientační Extreme Trail
    14.5.-15.5.2022
    Stáj Beran
    Dobrkovská Lhotka

Chcete si vyzkoušet souhru s vaším koněm v reálných podmínkách? Zveme vás na závod v členitém terénu Slepičích hor náležící do přírodního parku Soběnovské vrchoviny. Tentokrát jsme pro vás připravili 2 trasy různé obtížnosti:

Trasa sobota: přes vrchol Besednické hory je dlouhá cca 9km s převýšením 270m.
Jedná se o středně těžký terén – potoky, stoky, kameny, strmé svahy. Tyto trasy nejsou vhodné pro začátečníky a děti. V cíli bude u každého koně provedena kontrola zdravotního stavu. Kůň zraněný, dále kůň vykazující známky vyčerpání, bude ze soutěže vyloučen.
Trasa neděle: je určena pro děti do 15-ti let, dále pro nezkušené jezdce a koně. Trasa 2Km vede v Dobrovském údolí po obvodu areálu stáje Beran. Start je možný též s vodičem.
Tratě budou vyznačeny barevnými značkami.
Start a cíl v jednom místě – jízdárna stáje Beran.
Tratě jsou bezpečné, není nutné okování, ale je třeba mít svého koně plně pod kontrolou a v dobré kondici.

Datum konání:
sobota 14.5. 2022 soutěžící 15+,
neděle 15.5.2022 děti do 15let, nezkušení koně a jezdci

Místo: Stáj Beran, Dobrkovská Lhotka 32, 37401 Trhové Sviny
Ředitel závodů: Beranová Šárka, tel. 724329332

Prezentace: sobota 8:30 hod, neděle 8:30hod
Informační schůzka: 9:00 hod
Start: 10:00 hod

Přihlášky: sarkaberanova@email.cz

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek12.5.2022, 22:00hod

Startovné: splatné na místě, nečleni ET Czechia 500,0 Kč, členi ET Czechia 400,0Kč.

Veterinární služba: MVDr. Tereza Barsonyová

Příjezd koní: do 8:30 hod. Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz koně s platným očkováním a vyšetřením dle aktuálního nařízení SVÚ ČR. Před vyložením koně je nutné předat průkaz koně pořadateli, následně bude provedena vizuální kontrola zdravotního stavu a kondice každého koně.

Ustájení: v den závodu možnost oplůtku na místě-rezervace v přihlášce, 50Kč kůň/den

Ubytování: apartmán 6 lůžek u Beranů tel. 724329332
Občerstvení zajištěno na místě.
Bezpečnost: Všichni budou soutěžit podle svých schopností a schopností svého koně. Doporučujeme bezpečnostní přilbu, chránič páteře nebo bezpečnostní vestu, chrániče na nohy koně.
Odpovědnost: Soutěžící zodpovídá za připravenost svojí a svého koně pro účast v závodě. Pokud jezdec způsobí svému koni ujmu vyčerpání na hranici týrání, bude proti tomuto podán návrh na šetření KVS ve znění zákona 501/2020sb.
Soutěžící se účastní na vlastní zodpovědnost. Všichni majitelé a soutěžící jsou osobně odpovědni za škody způsobené třetím osobám jimi samotnými, jejich zaměstnanci, jejich zástupci nebo jejich koňmi. Je důrazně doporučeno mít pro tyto případy uzavřenu odpovědnostní pojistku, platnou ke dni konání závodů. Během závodů jsou soutěžící, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory pro bezpečný průběh závodů.